Viktig information

Korrekt namn i pass och biljett
Det är mycket viktigt att stavningen av ditt namn i flygbokningen överensstämmer med stavningen i ditt pass. Har du Å, Ä, Ö och Ü i ditt namn stavas det enligt följande: Å=AA, Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE. Det är viktigt att detta kontrolleras med en gång. Om biljetten måste bokas om på grund av felstavat namn efter att biljetten är utställd debiterar vi 500 kr plus eventuella avgifter från flygbolaget. Det är också en förutsättning att det finns plats kvar på flyget i tidigare bokad prisklass. Det är dock inte alla biljettyper som tillåter ändringar och i värsta fall kan man tvingas köpa en ny biljett.
Avbokningsregler
Vi följer SRF:s resevillkor och deras avbokningsregler. Läs mer under rubriken Resevillkor.
Det kan förekomma andra regler – speciellt vid reguljära flygresor – om detta finns för just er resa har dessa angetts vid bokningstillfället.
Avbeställningsskydd
Det är viktigt att man är medveten om vilka avbeställningsregler som gäller och vi rekommenderar alla våra kunder att ha ett täckande avbeställningsskydd.
Reseproducenten förmedlar avbeställningsskydd via ERV. Vanligtvis ingår avbeställningsförsäkring i hemförsäkring eller vid kortbetalning. Korten kan ha ett maxbelopp så det är viktigt att kontrollera det.
Reseförsäkringar
Det är viktigt att ha ett tillräckligt försäkringsskydd vid resa utomlands. Var noga med att se över ditt försäkringsskydd och vid behov komplettera det innan avresa. Den som tecknat hemförsäkring har ett grundskydd, som i allmänhet gäller under de första 45 dagarna av en resa och har en självrisk. Varar resan längre och/eller om man vill ha ett mer omfattande skydd, rekommenderas att teckna en separat kompletterande reseförsäkring. Reseproducenten förmedlar reseförsäkringar via ERV.
Resenärens kontroll av färdhandlingarna
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter påtalas omedelbart.
Vaccinationer
Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om du tidigare är vaccinerad. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller. Rådgör med din läkare eller hälsocentral. Du hittar även information om vaccinationer på Sjukvårdsrådgivningens sajt www.1177.se.
Resegaranti
Reseproducenten har ställt säkerhet enligt Resegarantilagen

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08?700 08 00.

Tidtabeller
Undrar du om flyget är i tid? På www.swedavia.se hittar du information om alla avgångar/ankomster till svenska flygplatser.
Svartlistade flygbolag
Information om svartlistade flygbolag. http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en
Svenska ambassader utomlands
Information om Sveriges ambassader i utlandet hittar du på http://www.swedenabroad.com/sv-SE
Etik och hållbarhet
Reseproducenten stödjer djurskyddsorganisationen World Animal Protections arbete för djurvänlig turism. Vilda djur som uppträder för turister lider av ett liv i fångenskap. Resenärer bör undvika aktiviteter och attraktioner som elefantridning, tigerparker och shower med späckhuggare och delfiner, och rekommenderas istället att uppleva djur i deras naturliga miljöer. Vill du veta mer om World Animal Protection och deras arbete för global djurvälfärd gör du på www.worldanimalprotection.se/djurvanligturist

Cookies

Vår webbplats använder cookies.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare.

Reseproducenten reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.