Viktig information

Korrekt namn i pass och biljett
Det är mycket viktigt att stavningen av ditt namn i flygbokningen överensstämmer med stavningen i ditt pass. Har du Å, Ä, Ö och Ü i ditt namn stavas det enligt följande: Å=AA, Ä=AE, Ö=OE, Ü=UE. Det är viktigt att detta kontrolleras med en gång. Om biljetten måste bokas om på grund av felstavat namn efter att biljetten är utställd debiterar vi 500 kr plus eventuella avgifter från flygbolaget. Det är också en förutsättning att det finns plats kvar på flyget i tidigare bokad prisklass. Det är dock inte alla biljettyper som tillåter ändringar och i värsta fall kan man tvingas köpa en ny biljett.
Avbokningsregler
Vi följer SRF:s resevillkor och deras avbokningsregler. Läs mer under rubriken Resevillkor.
Det kan förekomma andra regler – speciellt vid reguljära flygresor – om detta finns för just er resa har dessa angetts vid bokningstillfället.
Avbeställningsskydd
Det är viktigt att man är medveten om vilka avbeställningsregler som gäller och vi rekommenderar alla våra kunder att ha ett täckande avbeställningsskydd.
Reseproducenten förmedlar avbeställningsskydd via ERV. Vanligtvis ingår avbeställningsförsäkring i hemförsäkring eller vid kortbetalning. Korten kan ha ett maxbelopp så det är viktigt att kontrollera det.
Reseförsäkringar
Det är viktigt att ha ett tillräckligt försäkringsskydd vid resa utomlands. Var noga med att se över ditt försäkringsskydd och vid behov komplettera det innan avresa. Den som tecknat hemförsäkring har ett grundskydd, som i allmänhet gäller under de första 45 dagarna av en resa och har en självrisk. Varar resan längre och/eller om man vill ha ett mer omfattande skydd, rekommenderas att teckna en separat kompletterande reseförsäkring. Reseproducenten förmedlar reseförsäkringar via ERV.
Resenärens kontroll av färdhandlingarna
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter påtalas omedelbart.
Vaccinationer
Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om du tidigare är vaccinerad. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller. Rådgör med din läkare eller hälsocentral. Du hittar även information om vaccinationer på Sjukvårdsrådgivningens sajt www.1177.se.
Resegaranti
Reseproducenten har ställt säkerhet enligt Resegarantilagen

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08 700 08 00.

Tidtabeller
Undrar du om flyget är i tid? På www.swedavia.se hittar du information om alla avgångar/ankomster till svenska flygplatser.
Svartlistade flygbolag
Information om svartlistade flygbolag. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/air-safety-list_en.pdf
Svenska ambassader utomlands
Information om Sveriges ambassader i utlandet hittar du på http://www.swedenabroad.com/sv-SE
Etik och hållbarhet
Reseproducenten stödjer djurskyddsorganisationen World Animal Protections arbete för djurvänlig turism. Vilda djur som uppträder för turister lider av ett liv i fångenskap. Resenärer bör undvika aktiviteter och attraktioner som elefantridning, tigerparker och shower med späckhuggare och delfiner, och rekommenderas istället att uppleva djur i deras naturliga miljöer. Vill du veta mer om World Animal Protection och deras arbete för global djurvälfärd gör du på www.worldanimalprotection.se/djurvanligturist

Cookies

Vår webbplats använder cookies.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare.

Reseproducenten reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.